Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

Klauudia
22:46
2663 0928 500
Reposted frompischus pischus viaStenzer Stenzer
22:43
6407 84e0
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaMrrruk Mrrruk
Klauudia
22:42
3673 ccd0
Reposted frommental-cat mental-cat viabjureczko bjureczko
Klauudia
22:42
Nie samo ciało mnie podnieca, ale Ty w nim.
— Jerzy Sosnowski
Reposted fromSabela Sabela viabjureczko bjureczko
Klauudia
15:41
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus

July 09 2015

Klauudia
22:27
Klauudia
21:58

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viaunmadebeds unmadebeds
Klauudia
21:56

June 15 2015

Klauudia
00:16
Jedyne życie, jakie chcę, to życie z Tobą.
— Maya Banks
Klauudia
00:14
- Przyjaciołom się więcej wybacza?
- Ludziom, których się kocha, można wybaczyć wszystko.
- Nawet jeśli cię zawiodą?
- Nawet jeśli zawiodą.
— Gabriela Gargaś
Klauudia
00:14
8398 59f7 500
: /  M.Halber
Klauudia
00:11
Reposted fromoll oll viamruugaa mruugaa
Klauudia
00:10

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Klauudia
00:06
2413 7075
mostly our fears
Reposted frombecurious becurious viaslodziak slodziak
Klauudia
00:03
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
Klauudia
00:02
Bo kobiety najczęściej wiedzą dokładnie, czego chcą, po pierwszym seksie. Wszystko albo nic. A tak naprawdę to wiedzą to już po pierwszym pocałunku. Prawda?
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromkarosia karosia vialabellavita labellavita

June 14 2015

Klauudia
23:55
Nie rozumiesz, że jeśli z kimś sypiasz Twoje ciało składa obietnicę?
— Vanilla Sky
Klauudia
23:55
Mężczyzna, który traktuje swoją kobietę jak księżniczkę, udowadnia, że został wychowany przez królową.
— A. Osiecka
Reposted fromdys dys viaperseweracje perseweracje
Klauudia
23:52
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi Cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Reposted frompeanute peanute viaheniu heniu
Klauudia
23:52
Wargi mnie bolą z niepocałowania,
zresztą nie tylko wargi,
bolą oczy z niepatrzenia,
i dłonie, i opuszki palców bolą też.
siedem przeklętych dni, co tydzień.
— Urszula Kozioł
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaheniu heniu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl